BМW co бонуси на своите работници

BМW и оваа година исплаќа бонуси на своите работници….

Во споредба со претходните години, бонусот за успех е нешто помал. Во вообичаениот пример на квалификуван работник со плата од 5.000 евра, тоа резултира со дополнителен бонус од 8.400 евра, додека претходните години изнесуваше 9.000 евра.

Сепак, колку всушност е бонусот за успех зависи од поединецот – во зависност од платата, работата и стажот, бонусот може да биде значително помал или значително поголем.

Фактот дека бонусот за успех за 2023 година е малку помал од претходните години е само малку изненадувачки: по рекордниот профит од 12,46 милијарди во 2021 година, вишокот во 2022 година повторно беше значително поголем поради ефектите на консолидација и достигна вредност од 18,58 милијарди евра. Од самиот почеток беше јасно дека оваа вредност нема да се достигне во 2023 година, а таа изнесуваше 12,165 милијарди евра.

Покрај вработените, акционерите мора да прифатат и нешто пониски бројки: наместо 8,50 евра лани, годинава се планирани „само“ 6,00 евра дивиденда по обична акција.

НАЈНОВИ