Јунајтед груп Б.В. продолжи со успешен раст во 2023 година со рекордни резултати

Водечката телекомуникациска и медиумска компанија во Југоисточна Европа, Јунајтед Груп, постигна рекордни финансиски резултати за финансиската 2023 година. Групацијата оствари раст од 7% на приходите и EBITDAal на 2.791 милиони евра, односно 988 милиони евра. Приспособувајќи се за влијанието на продажбата на портфолиото на кули во август 2023 година, Групацијата постигна природен EBITDAal раст од 10% во 2023 година.

Генерално, сите деловни единици на Групацијата постигнаа силен раст на приходите. За овие резултати особено придонесе:

1) континуираното проширување на базата на мобилни пост-пејд претплатници на клучните пазари на Групацијата;

2) голема побарувачка за IT решенија и опрема за B2B, особено во Грција; и

3) растот на Јунајтед Медиа поради зголеменото медиумско рекламирање и продажба.

EBITDAal имаше корист од истите фактори кои поддржуваат силен раст на приходите и проактивно управување со трошоците, што и овозможи на Групацијата да ги одржи маргините на EBITDAal на 35%, и покрај инфлацискиот притисок.

„2023 година беше година на стратешка интеграција на нашите превземања во Грција, Бугарија и Хрватска, со сите големи иницијативи, вклучително и синергии на трошоците, остварени до крајот на годината. Дополнително, нашите понатамошни инвестиции во оптичката и 5G технологијата, како и клучните аквизиции во спектарот, придонесоа за зајакнување на нашата позиција на сите големи пазари“, изјави Викторија Боклаг, извршен директор на Јунајтед Груп. „Во ова предизвикувачко опкружување, продолживме да поттикнуваме силен раст со доследно спроведување на нашата стратегија за обезбедување на супериорни производи и услуги на модерна и робусна инфраструктура.“

Интегриран бизнис модел како клучна разлика

Јунајтед Груп континуирано постигнува долгорочен раст. Како водечка телекомуникациска и медиумска компанија во Југоисточна Европа, Јунајтед Груп им обезбедува на своите пазари најголема широкопојасна мрежа, најсовремена фиксна и мобилна конекција, производство на ТВ содржини, емитување и стриминг на големи спортски и забавни формати и многу од најсигурните портали за вести на овие пазари. Во 2023 година, повеќе од 5,30 милиони домаќинства се потпираа на широкопојасните и телекомуникациските услуги на Јунајтед Груп, додека мобилните услуги достигнаа над 7,34 милиони претплатници. Посветеноста на компанијата за вкрстена продажба на пакети, вклучително и конвергенција на фиксната и мобилната телефонија, е клучен двигател на овој континуиран успех. Дополнително, Јунајтед Медиа допира до 8,2 милиони домаќинства преку своите канали, додека домашниот тим за производство на содржини создава привлечна содржина за своите Pay-TV канали, што доведе до историски пораст на претплатите на Pay-TV. Јунајтед Медиа моментално произведува приближно 50% од вкупната содржина во своето ТВ портфолио, вклучувајќи FTA (Free-to-air) услуги и платени ТВ операции, со исклучок на спортските канали, а нејзините главни програми во ударен термин обично добиваат помеѓу 25% и 40% удел во главните пазари каде што работи нејзиниот медиумски сегмент.

Докажан успех во превземањата на други компании

Од 2000 година, Јунајтед Груп успешно заврши близу 150 аквизиции, од кои пет во 2023 година. Главната пресвртница е успешното завршување на стекнувањето на Bulsatcom EOOD, третиот по големина бугарски снабдувач на фиксни телекомуникациски услуги, во февруари 2024 година. Стратешкото купување ќе и овозможи на компанијата да го прошири својот опсег на адресибилни домаќинства во Бугарија и да им понуди на корисниците на Bulsatcom производи и услуги на Јунајтед Груп за кои има побарувачка.

Отклучување на потенцијалот за понатамошен раст

Јунајтед Груп забележа значително подобрување во оперативниот готовински тек во текот на 2023 година, поттикнат од растот на EBITDA и намалувањето на CAPEX (од 27% од приходите во 2022 година на 23% во 2023 година, делумно поттикнато од падот на капитализираните залихи акумулирани во очекување на понудата синџирот на прекини за време на годините на пандемијата на КОВИД). Што е најважно, во 2023 година Јунајтед Груп ја искористи големата побарувачка за инфраструктура на телекомуникациските кули и го продаде своето неосновно портфолио на кули за приходи од 1,2 милијарди евра. Тие приходи беа искористени за значително намалување на долговите на бизнисот, за возврат ослободувајќи го готовинскиот тек за идниот раст. На 31 декември 2023 година, нето потпората (односот на нето долгот на Групацијата со годишниот прилагоден EBITDAal за последните два квартали) се намали на 4,20x, во споредба со 4,96x на 31 декември 2022 година. Рејтинг агенциите го потврдија кредитниот рејтинг на Јунајтед Груп од B2 (стабилен) / B (позитивен) (Moody’s / S&P).

Главните пресвртници во 2024 година

Јунајтед Груп направи значителен напредок во 2023 година, што ја позиционираше за континуиран успех во првиот квартал од 2024 година. Вложените напори се исплатеа бидејќи ја обезбеди позицијата на втор по големина мобилен оператор во Словенија. Ова достигнување ја одразува посветеноста на компанијата за проширување на своето влијание во регионот. Инвестицијата на Јунајтед Груп во инфраструктура од оптички влакна до дома (FTTH) ја поттикна да стане втор најголем снабдувач на мрежа FTTH во Грција, нагласувајќи ја амбицијата на компанијата да донесе интернет конекција со голема брзина за грчките домаќинства. Стратешкиот потег за преземање на Bulsatcom веќе ја зацврсти нејзината позиција како најголем оператор во Бугарија. Со интегрирање на операциите на Bulsatcom, Јунајтед Груп сака да ги подобри своите услуги и да достигне поширока база на корисници.

Напомена

Ова соопштение за медиумите е само за информативни цели и не претставува понуда за продажба или барање понуда за купување каква било хартија од вредност во која било јурисдикција.

Изјавите во ова соопштение за печатот кои не се историски факти се изјави насочени кон иднината. Сите искази за иднината вклучуваат ризици и несигурности кои би можеле да влијаат на реалните резултати на Групацијата и би можеле да предизвикаат реалните резултати да се разликуваат материјално од оние изразени во какви било изјави за иднината дадени од, или во име на, Групацијата. Изјавите насочени кон иднината и информациите содржани во оваа објава се направени на денешниот датум, и Групацијата не се обврзува јавно да ажурира или да ревидира какви било изјави или информации поврзани со иднината, без разлика дали се резултат на нови информации, идни настани или поинаку, освен ако тоа не го бараат важечките закони за хартии од вредност.

За Јунајтед Груп

Јунајтед Груп, во чии рамки функционира Тотал ТВ во Македонија, е водечки телекомуникациски и медиумски провајдер во Југоисточна Европа, обезбедувајќи им на клиентите целосен опсег на телекомуникациски услуги. Поседува некои од најшироките мрежни покриености во регионот и им нуди на клиентите карактеристичен избор на содржини, од локални понуди до најдобриот избор од целиот свет. Овој важен стратешки чекор ќе и овозможи на Групацијата да се фокусира на продолжување на испораката на најдобрите телекомуникациски производи до базата на клиенти и одржување на водечките позиции на пазарот.

НАЈНОВИ