Кампања „Паркирај совесно и одговорно

Потребата за паркинг места е сѐ поистакната заради континуираниот пораст на бројот на моторни возила во РСМС, зголемениот број на жители во населените места и модерните навики на луѓето за почесто користење на индивидуално моторно возило наместо јавен превоз или разни форми на одржлива мобилност (пешачење, возење велосипед и сл.).

Кога паркирањето не е регулирано, може да предизвика низа неповолности за возачите, како на пример:

 • зголемен стрес кај возачите,
 • продолжено време за пристигнување на посакуваната дестинација,
 • зголемени трошоци,
 • нарушување на просторот наменет за пешаци,
 • узурпирање на зелени површини,
 • запирање и паркирање на места наменети за инвалидизирани лица,
 • повреди на законските регулативи,
 • можни казни за возачите и сл.

Заради унапредување на состојбата со паркирањето и зголемување на безбедноста на сообраќајот, РСБСП повикува:

 • паркирајте го возилото на места означени за тоа,
 • не користете мобилен телефон додека паркирате,
 • во паркинг просторот возете забавено и внимавајте на другите возила и пешаците,
 • внимавајте на сообраќајните знаци кои се однесуваат на паркирањето,
 • не паркирајте на места обележани за паркирање на возила на лица со попреченост,
 • не паркирајте преку обележаните ленти за паркирање – почитувајте го просторот за секое возило, и др.

 

РСБСП упатува апел: ПАРКИРАЈТЕ СОВЕСНО И ОДГОВОРНО заради унапредување на вашата и безбедноста на другите учесници во сообраќајот на патиштата.

НАЈНОВИ