Импресум

Главен и одговорен уредник:

Сотир Сотировски

Владо Ристовиќ

Редакција:

Симеончо Стоиков

Љубомир Ошавковски

Константин Богдановски

Никола Караризов